Forskermøter

Fremtidige forskmøter:

2019 University of Tromsø

2020 Norwegian University of Life Sciences NMBU

2021 University of Bergen

 

Tidligere forskermøter:

2018 Norwegian school of economics NHH

2017 Oslo Business School

2016 NTNU, Trondheim

2015 University of Bergen

2014 BI Norwegian Business School

2013 University of Stavanger

2012 Norwegian University of Life Sciences