Forskermøter

Fremtidige forskmøter:

2017 Oslo Business School

2018 Norwegian school of economics NHH

2019 University of Tromsø

2020 University of Oslo

2021 University of Bergen

 

Tidligere forskermøter:

2016 NTNU, Trondheim

2015 University of Bergen

2014 BI Norwegian Business School

2013 University of Stavanger

2012 Norwegian University of Life Sciences